Nếu tôi là một khách hàng hiện tại và kích hoạt Vault, quy định lưu trữ của tôi có áp dụng cho nội dung hiện có hay không?

Tháng 1 23, 2018


Một khi quy tắc duy trì được kích hoạt, Vault hoạt động trên bất kỳ tin nhắn tồn tại trong Gmail, mới và hiện có.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên