Google Apps Vault có thể tìm kiếm trên bất kỳ tiêu đề tin nhăn tùy ý không?

Tháng 1 23, 2018


Không. Chỉ một số lĩnh vực cụ thể của tin nhắn có thể tìm kiếm. Xin vui lòng tham khảo bài viết trên trung tâm trợ giúp using search operatorsvới Google Apps Vault.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên