Nếu tôi xóa một người sử dụng từ Google Apps cũng có nghĩa sẽ xóa dữ liệu Google Apps Vault của họ?

Tháng 1 23, 2018


Đúng. Nếu bạn xóa một người sử dụng tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản của họ sẽ bị loại khỏi Google. Như một hành động tốt nhất Google khuyến cáo người dùng luôn luôn đình chỉ tài khoản người dùng thay vì xóa. Khi sử dụng một công cụ như Google Apps Directory Sync đảm bảo công cụ này được thiết lập để đình chỉ, so với xóa tài khoản.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên