Khi một tin nhắn bị xóa từ Gmail, nó được loại bỏ ngay lập tức từ cả Gmail và Google Apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


Không. Theo mặc định tất cả các email được giữ lại trong vòng 30 ngày trên Vault bất kể quy tắc duy trì. Nếu thông điệp phù hợp với một quy tắc duy trì Vault, thông báo sẽ được giữ lại dựa trên nguyên tắc xác định hoặc nếu người dùng là đối tượng tranh chấp.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên