Khi sử dụng Google Apps Vault và xác định một nguyên tắc duy trì tùy chỉnh dựa trên ngày, làm thế nào để xác định ngày của tin nhắn?

Tháng 1 23, 2018


Trong Google Apps Vault, ngày sử dụng để duy trì là ngày đầu của tin nhắn.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên