Khi tùy chỉnh một quy tắc duy trì, là có một giới hạn số lượng người nhận có thể bổ sung vào quy tắc?

Tháng 1 23, 2018


Khi thêm một quy tắc tùy chỉnh dựa trên địa chỉ sử dụng từ / đến các lĩnh vực, hiện đang khuyến cáo không vượt quá 50 người. Nếu cần thiết, hãy tạo ra nhiều quy định hoặc sử dụng OU dựa vào quy tắc lưu giữ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên