Một cá nhân được lưu truy vấn có thể được chia sẽ với 1 admin/người sử dụng trong Google Apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


Không, chỉ có Matter có thể được chia sẻ với một admin / người dùng. Tuy nhiên, Matter có thể chứa một hoặc nhiều truy vấn đã lưu.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên