Nếu tin nhắn không được gửi trong Gmail (ví dụ như thư rác chặn tin nhắn), Vault có lưu trữ nó không?

Tháng 1 23, 2018


Không. Tin nhắn phải được gửi đến hộp thư thì nó mới được lưu trữ trong Vault.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên