Trong bài viết trên blog của Google Apps có đăng: Vault cung cấp quyền truy cập vào tất cả Gmail của bạn và trên bản ghi cuộc trog chuyện. Điều đó có nghĩa rằng người dùng có thể ghi lại cuộc trò chuyện và Vault sẽ không lưu trữ nó đúng không?

Tháng 1 23, 2018


Đúng. Chỉ "trên bản ghi" cuộc trò chuyện sẽ được lưu trữ tại chỗ. Chú ý, nếu bạn đã chọn tham gia vào các Hangouts Google+ mới trước khi cho phép Vault, "trên bản ghi" cuộc trò chuyện sẽ không được phân loại đúng cách.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên