Những cách mới để chú thích trong Google Docs

Tháng 2 29, 2024


Tính năng mới:

Tính năng mới -  đánh dấu trong Google Docs, giúp người dùng linh hoạt hơn khi cung cấp phản hồi trong tài liệu. Trải nghiệm đánh dấu mới cho phép người dùng thêm chú thích viết tay vào tài liệu bằng bút cảm ứng hoặc ngón tay khi sử dụng thiết bị Android.

Đánh dấu có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

 • Các đồng nghiệp đưa ra phản hồi viết tay cho nhau về sơ đồ, biểu đồ, báo cáo hoặc đề xuất.

 • Người dạy đưa ra phản hồi cho người học về các bài luận, báo cáo, truyện ngắn của họ, v.v.

 • Chủ nhà cung cấp ý tưởng hoặc thông tin cập nhật về kế hoạch xây dựng từ nhà thầu.

Để thêm chú thích, người dùng phải sử dụng thiết bị Android. Từ đó, có thể:

 • Vào chế độ đánh dấu và chú thích bằng bút hoặc công cụ tô sáng

 • Ẩn/hiện đánh dấu

 • Xóa đánh dấu

 • Chèn đánh dấu được đề xuất

Markups on Android

Trên thiết bị iOS, người dùng có thể:

 • Xem tài liệu có đánh dấu

 • Xóa đánh dấu

 • Ẩn/hiện đánh dấu

markups on iOS

Trên máy tính, người dùng có thể:

 • Xem tài liệu có đánh dấu

 • Xóa đánh dấu

 • Ẩn/hiện đánh dấu

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: để bật đánh dấu, hãy mở tài liệu > chọn công cụ đánh dấu từ thanh công cụ theo ngữ cảnh > vẽ bằng ngón tay hoặc bút stylus.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/2/2024.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/3/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên