Xem thông báo của Trung tâm cảnh báo trực tiếp từ thanh công cụ Admin console

Tháng 10 03, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể nhanh chóng truy cập thông báo của Trung tâm cảnh báo từ bất kỳ đâu trong Admin console từ thanh công cụ ở đầu trang. Chọn biểu tượng chuông mới sẽ hiển thị mười cảnh báo mới nhất cùng với mô tả ngắn gọn. Quản trị viên có thể nhấp vào một thông báo cụ thể để mở trong Trung tâm cảnh báo hoặc nhấp vào “Xem tất cả” để mở Trung tâm cảnh báo.

Hy vọng tính năng này giúp quản trị viên khám phá và cập nhật các cảnh báo quan trọng trong tổ chức dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định đối với quản trị viên có quyền truy cập Trung tâm cảnh báo. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Trung tâm cảnh báoxem chi tiết cảnh báo.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động và cũng không có ảnh hưởng đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên