Ẩn các ô không có video trong cuộc gọi trên Google Meet

Tháng 5 04, 2024


Tính năng mới:

Google đã thêm tùy chọn vào bố cục để người dùng có thể thay đổi bố cục nhằm tránh làm rối màn hình nếu muốn chỉ nhìn thấy những người tham gia đang bật video. Tùy chọn này có thể giúp giảm tình trạng gây nhiễu trên màn hình và chỉ tập trung vào những người tham gia hỗ trợ video, trong khi đó những người dùng tắt video có thể được hiển thị trên màn hình khi phát biểu. Lưu ý rằng tính năng này, giống như các tùy chọn bố cục khác, chỉ dành riêng cho chế độ xem cuộc họp và không ảnh hưởng đến những gì người tham gia khác nhìn thấy hoặc đặt cho bố cục trong cuộc họp.

Để ẩn các ô không phải video, hãy đi tới Cài đặt > Thay đổi bố cục > Ẩn các ô không có video

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/5/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/5/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech