AppSheet Enterprise Standard và Enterprise Plus khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung đối với các phiên bản Google Workspace

Tháng 5 21, 2022


Tóm tắt:

Khách hàng Google Workspace hiện có thể mua AppSheet Enterprise Standard và Enterprise Plus dưới dạng tiện ích bổ sung bằng cách liên hệ với đại diện bán hàng Google Cloud hoặc thông qua mạng lưới Đối tác của Google Workspace.

AppSheet cho phép người dùng tối đa hóa Google Workspace bằng cách xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh trên Google Workspace và các dịch vụ khác trong môi trường của họ, tất cả mà không cần viết bất kỳ mã nào. Với AppSheet Enterprise, khách hàng có thể kích hoạt các kịch bản nâng cao, thêm kết nối nâng cao, quy mô hơn và quản trị được tăng cường.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech