Bản beta mã hóa máy khách của Google Workspace được mở rộng bao gồm Google Meet và Google Drive dành cho máy tính

Tháng 11 06, 2021


Tính năng:

Đầu năm nay, Google đã công bố bản beta cho mã hóa phía máy khách của Google Workspace, đặc biệt cho Google Drive, Docs, Sheets, and Slides với sự hỗ trợ đối với tất cả các loại tệp trong Drive bao gồm tệp Office, PDF và hơn thế nữa.

Hiện Google đang mở rộng bản beta bao gồm dữ liệu máy tính để bàn cho Google Meet và Google Drive. Ngoài ra, các API dịch vụ truy cập khóa hiện được phát hành công khai cho mọi người sử dụng.

Thông báo mã hóa trong Meet

Cuối cùng, Google đang thêm hai đối tác dịch vụ truy cập chính mới (Fortanix, Stormshield) cho những khách hàng đang tìm kiếm một đối tác chuyên dụng tích hợp với các API dịch vụ truy cập khóa. Vừa mới đây, Google đã công bố các quan hệ đối tác dịch vụ quan trọng với Flowcrypt, FutureX, ThalesVirtru.

Bản beta khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus và Google Workspace Education Plus — khách hàng đủ điều kiện hiện có thể đăng ký bản beta tại đây

Lưu ý quan trọng: những khách hàng đã tham gia vào bản beta sẽ phải đăng ký lại để có quyền truy cập vào Google Meet và chức năng, nhưng sẽ có thể sử dụng lại cấu hình dịch vụ khóa.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao quan trọng:

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mật mã mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu ở trạng thái nghỉ và chuyển tiếp giữa các cơ sở. Với mã hóa phía máy khách, Google sẽ tiến thêm một bước nữa bằng cách cho phép khách hàng kiểm soát trực tiếp các khóa mã hóa và nhà cung cấp danh tính được sử dụng để truy cập các khóa đó. Điều này có thể giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu đồng thời giúp giải quyết một loạt các nhu cầu về chủ quyền và tuân thủ dữ liệu.

Khi sử dụng mã hóa phía máy khách, Google không thể giải mã được dữ liệu của khách hàng. Khách hàng có thể tạo ra một tư thế bảo mật mạnh mẽ hơn về cơ bản để tuân thủ các quy định như ITAR và CJIS hoặc đơn giản là để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu bí mật tốt hơn.

Đọc bài đăng thông báo để tìm hiểu thêm về bản beta và các kế hoạch về mã hóa phía Máy khách trên Google Workspace.

Thông tin chi tiết:

Nếu quản trị viên muốn chọn đối tác truy cập dịch vụ khóa, Flowcrypt, Fortanix, Futurex, Stormshield, ThalesVirtru đã xây dựng các công cụ phù hợp với thông số kỹ thuật của Google và cung cấp cả khả năng quản lý khóa và kiểm soát truy cập. Đối tác lựa chọn nắm giữ chìa khóa để giải mã các tệp Google Workspace được mã hóa và Google không thể truy cập hoặc giải mã những tệp này nếu không có khóa này.

Nếu quản trị viên xây dựng hoặc tích hợp các dịch vụ khóa nội bộ riêng, Google đã xuất bản thông số kỹ thuật API của dịch vụ truy cập khóa có thể được sử dụng với mã hóa phía máy khách.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Enterprise Plus và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech