Bản beta mới bổ sung tính năng ngăn chặn rò rỉ dữ liệu vào Google Chat

Tháng 10 15, 2021


Tóm tắt:

Tại Google Cloud Next ‘21, Google đã công bố bản beta ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) trong Google Chat để giúp ngăn thông tin nhạy cảm và bí mật bị rò rỉ ra bên ngoài tổ chức.

Ngăn dữ liệu nhạy cảm bị rò rỉ với DLP trong Chat bản beta

Thêm DLP vào Chat cho phép quản trị viên tạo các chính sách tùy chỉnh để ngăn rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Quản trị viên có thể chọn chỉ cần kiểm tra (giám sát) bất kỳ vi phạm DLP nào hoặc chặn người dùng cuối gửi nội dung nhạy cảm. Quản trị viên được cảnh báo về các vi phạm chính sách và có thể nhanh chóng truy vấn và thực hiện hành động.

Thiết lập quy tắc DLP trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Với bản beta này, quản trị viên có thể đặt tất cả các chính sách giống nhau trên Chat, Drive và Chrome.

Quản trị viên có thể đăng ký bản beta bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và sau khi được thêm vào bản beta, quản trị viên có thể bật tính năng này ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Quản trị viên có thể tạo quy tắc DLP trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng chống mất dữ liệu trong Chat.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech