Tích hợp AppSheet vào Gmail

Tháng 10 14, 2021


Tính năng mới:

Google đang tạo sự linh hoạt cho Google Workspace bằng cáach tích hợp AppSheet vào Gmail thông qua hỗ trợ email động. Sự tích hợp này cho phép bất kỳ ai — kể cả người dùng không chuyên về kỹ thuật — tạo email động bằng AppSheet.

Người dùng Google Workspace Enterprise Plus và người dùng AppSheet hiện có thể:

  • Tạo ứng dụng AppSheet có thể được hiển thị trong Gmail

  • Dễ dàng gửi biểu mẫu và chế độ xem AppSheet cho người dùng Gmail với các trường dữ liệu được nhúng có thể chỉnh sửa được

  • Kích hoạt quy trình công việc bổ sung — chẳng hạn như phê duyệt kỳ nghỉ hoặc ngân sách — bằng cách sử dụng tự động hóa AppSheet

Ví dụ về việc sử dụng AppSheet để phê duyệt yêu cầu kiểm kê trong Gmail

Tính năng này đã được công bố tại Google Cloud Next ‘21.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, nhà phát triển và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

AppSheet cho phép bất kỳ ai, dù trải nghiệm về mã hoá thế nào, nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng và tự động hóa. Đưa AppSheet vào Gmail bằng cách sử dụng email động, người dùng Google Workspace hiện có thể tương tác với các ứng dụng này mà không cần phải rời khỏi hộp thư đến, tiết kiệm thời gian và làm việc năng suất và hiệu quả hơn.

Người dùng Google Workspace hiện đang sử dụng tính năng này theo những cách khác nhau, chẳng hạn như để phê duyệt ngân sách, danh mục công việc và kỳ nghỉ; cho ý kiến về các yêu cầu và dự án; phân công hỗ trợ; và cập nhật thông tin khách hàng trong CRM, và nhiều tình huống khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: cần bật AppSheet như một dịch vụ bổ sung trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Ngoài ra, quản trị viên có thể bật hoặc tắt email động cho tổ chức trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

  • Người dùng cuối: email động sẽ tự động hiển thị các chế độ xem được nhúng trong AppSheet trong Gmail. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt email động trong Gmail.

  • Nhà phát triển: người tạo ứng dụng AppSheet có thể bật tính năng này thông qua trình chỉnh sửa Appsheet. Xem video hướng dẫn và bài viết này trong Trung tâm trợ giúp AppSheet.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của AppSheet và khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus.

  • AppSheet Starter và Core khả dụng như một tiện ích bổ sung đăng ký trả phí đối với tất cả các phiên bản Google Workspace; Giấy phép AppSheet Core được bao gồm miễn phí trong Google Workspace Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech