Bản beta mới giúp quản trị viên di chuyển thư mục sang bộ nhớ dùng chung dễ dàng hơn

Tháng 9 14, 2021


Tính năng mới:

Google đang tung ra một bản beta mới giúp quản trị viên và quản trị viên được ủy quyền dễ dàng hơn trong việc di chuyển các thư mục từ My Drive sang các bộ nhớ dùng chung. Bản beta này sẽ bổ sung một số cải tiến về khả năng sử dụng bao gồm:

  • Giữ lại ID thư mục (“di chuyển không sao chép”) để giảm gián đoạn do di chuyển

  • Ngăn chặn các động thái vượt quá bất kỳ giới hạn nào của bộ nhớ dùng chung

  • Ghi lại mọi mục không thể di chuyển trong thư mục gốc My Drive của chủ sở hữu mục và tạo các phím tắt trong hệ thống phân cấp hiện có để tham chiếu

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Bộ nhớ dùng chung là một cách hiệu quả để trao quyền cho các nhóm và tổ chức lưu trữ, truy cập và cộng tác trên các tập tin. Với bản beta này, quản trị viên và quản trị viên được ủy quyền sẽ nhận thấy những cải tiến đáng kể khi chuyển các thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung.

Hiện tại, khi quản trị viên di chuyển các thư mục, ID thư mục hiện có sẽ thay đổi, các liên kết hiện có đến các thư mục này có thể bị hỏng và tác động đến giới hạn bộ nhớ dùng chung là không rõ ràng. Với bản beta này, ID thư mục sẽ không thay đổi và các di chuyển có khả năng vượt quá bất kỳ giới hạn nào của bộ nhớ dùng chung sẽ bị từ chối.

Hy vọng quy trình được tổ chức hợp lý này sẽ cho phép quản trị viên tự tin di chuyển các thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung bằng cách cung cấp cho nhiều ngữ cảnh hơn về những thay đổi đang thực hiện.

Thông tin chi tiết:

Trong những tháng tới, Google sẽ giới thiệu hỗ trợ người dùng cuối để chuyển các thư mục My Drive sang bộ nhớ dùng chung.

Kéo và thả một thư mục từ My Drive vào một bộ nhớ dùng chung

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: khách hàng đủ điều kiện có thể đăng ký dùng bản beta. Google sẽ bắt đầu chấp nhận các miền tham gia chương trình trong những tuần tới. Sau khi được chấp nhận tham gia vào bản beta, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách di chuyển các thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung.

  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối.

Tính khả dụng

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và tổ chức phi lợi nhuận, cũng như khách hàng của G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter và G Suite Basic, cũng như người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech