Sử dụng chức năng “Giám sát nhóm” để xem tư cách thành viên nhóm trực tiếp và gián tiếp của người dùng

Tháng 9 15, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể nhanh chóng hiển thị thông tin liên quan đến những người dùng cụ thể và các nhóm mà họ là thành viên trực tiếp trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  1. Xem các thành viên trực tiếp và gián tiếp của một nhóm: cho phép quản trị viên xem chế độ xem mở rộng của tất cả các thành viên trong một nhóm. Điều này cho phép xem một chế độ xem duy nhất của tất cả tư cách thành viên cho cấu trúc nhóm lồng nhau

  2. Kiểm tra tư cách thành viên: điều này cho phép quản trị viên xác nhận xem người dùng có phải là thành viên của một nhóm cụ thể hay không.

  3. Liệt kê tất cả các nhóm cho một thành viên: quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các nhóm mà người dùng là thành viên, địa chỉ email hoặc các địa chỉ được liên kết với nhóm và mối quan hệ nhóm (gián tiếp, trực tiếp hoặc cả hai).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Tại sao quan trọng:

Để quản lý quyền truy cập vào nội dung và tài nguyên trong tổ chức, quản trị viên sử dụng nhiều nhóm để đảm bảo người dùng có quyền truy cập thích hợp. Điều này cũng liên quan đến các nhóm lồng nhau, thêm một lớp phức tạp khác.

Tính năng này sẽ cung cấp cho quản trị viên sự hiểu biết rõ ràng về cấu trúc nhóm cho bất kỳ người dùng nào trong tổ chức của họ, tất cả ở cùng một nơi. Hy vọng tính năng này giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc quản lý người dùng bằng cách cung cấp tất cả thông tin cần thiết, chẳng hạn như tất cả các nhóm mà người dùng là thành viên và trạng thái thành viên của họ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Cloud Identity Premium

  • Không áp dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech