Bản beta mới hỗ trợ ngăn chặn mất dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi người dùng tải tệp lên Google Forms bên ngoài miền

Tháng 4 13, 2022


Tính năng mới:

Trước đây, người dùng trong các đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm có chính sách Ngăn chặn mất dữ liệu Drive (DLP) đang hoạt động không thể trả lời các biểu mẫu bên ngoài với câu hỏi dạng Tải lên tệp.

Giờ đây, Google đang tung ra bản beta mới cho phép người dùng trả lời các biểu mẫu bên ngoài có chứa câu hỏi dạng Tải lên tệp, đồng thời giúp ngăn chặn việc rò rỉ thông tin nhạy cảm và bí mật. Bản beta này sẽ áp dụng các chính sách Drive DLP hiện có của miền cho các tệp mà người dùng gửi đến Google Forms nhưng không cần tạo quy tắc mới hoặc cập nhật bất kỳ quy tắc hiện có nào.

Quản trị viên của những khách hàng đủ điều kiện có thể đăng ký bản beta bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với lần ra mắt này, người dùng cuối sẽ không bị chặn trả lời Google Forms với các câu hỏi dạng Tải lên tệp trên các miền. Đồng thời, DLP cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát những gì người dùng có thể chia sẻ và ngăn việc lộ thông tin nhạy cảm ngoài ý muốn như số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhận dạng cá nhân.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Sử dụng biểu mẫu để đăng ký bản beta.

  • Sau khi được chấp nhận dùng bản beta, các quy tắc Drive DLP được xác định cho miền sẽ được áp dụng cho các tệp được gửi cho câu hỏi dạng Tải lên tệp trong Google Forms.

  • Nếu không sử dụng DLP cho Drive, quản trị viên có thể tạo quy tắc DLP ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu. Quản trị viên có thể áp dụng các tác vụ chặn, cảnh báo hoặc kiểm tra, nhất quán với DLP cho Drive. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng ngăn chặn mất dữ liệu trong Google Forms cho tổ chức.

 • Người dùng cuối:

  • Người dùng cuối có thể trả lời các biểu mẫu như bình thường, nhưng giờ đây có thể trả lời các biểu mẫu bên ngoài miền, bao gồm các biểu mẫu có câu hỏi dạng Tải lên Tệp.

  • Nếu một biểu mẫu vi phạm các quy tắc Drive DLP cho miền, người dùng cuối có thể thấy hiển thị cảnh báo hoặc bị chặn gửi.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech