Các cải tiến bổ sung cho Google Meet

Tháng 4 12, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu hai cải tiến cho Google Meet:

  • Lời nhắc thoát khỏi cuộc họp khi người dùng là người dùng duy nhất trong cuộc họp.

  • Một vị trí tập trung cho bộ điều khiển của người tổ chức.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Lời nhắc thoát cuộc họp

Giờ đây, khi người dùng là người duy nhất tham gia cuộc họp trong năm phút, người dùng sẽ nhận được lời nhắc hỏi muốn ở lại hay rời khỏi cuộc họp. Nếu không trả lời sau hai phút, người dùng sẽ tự động bị rời khỏi cuộc họp.

Hy vọng rằng tính năng này sẽ giúp ngăn ngừa các trường hợp vô tình chia sẻ âm thanh hoặc video.

Tính năng này sẽ khả dụng đối với Google Meet trên máy tính và thiết bị iOS (tính năng này sẽ sớm ra mắt trên Android).

Cập nhật các điều khiển quyền quản lý người tổ chức cuộc họp

Hiện tại, điều khiển quyền quản lý của người tổ chức và người đồng tổ chức có thể được tìm thấy tại  nhiều vị trí trong Meet. Để có trải nghiệm trực quan hơn cho người dùng, Google đã hợp nhất tất cả các tính năng của người tổ chức và người đồng tổ chức lưu trữ tại một vị trí trung tâm, duy nhất trong trình đơn "Bộ điều khiển của người tổ chức". Hy vọng thay đổi này giúp quản lý cài đặt cuộc họp dễ dàng hơn bằng cách giảm nhu cầu chuyển đổi giữa các trình đơn khác nhau.

Bản cập nhật này hiện dành riêng cho Google Meet trên máy tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động từ quản trị viên.

  • Người dùng cuối: Để trống lời nhắc cuộc gọi: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng có thể tắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.

  • Các kiểm soát quyền quản lý của người tổ chức hiện có thể được tìm thấy trong nút “Bộ điều khiển của người tổ chức” ở thanh dưới cùng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/4/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/4/2022.

Phiên bản phát hành:

Lời nhắc thoát cuộc họp

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Cập nhật trình đơn Bộ điều khiển của người tổ chức

  • Các bản cập nhật trình đơn quyền quản lý của người tổ chức khả dụng đối với tất cả người dùng.

Nguồn: LVtech