Bảng cài đặt hiệu ứng mới trong Google Meet

Tháng 9 18, 2021


Tóm tắt:

Google sẽ giới thiệu một bảng cài đặt mới trong Google Meet để truy cập nhanh vào các hiệu ứng như làm mờ nền, hình nền và bố cục trong các cuộc gọi Meet. Bảng điều khiển này cũng sẽ khả dụng trước khi tham gia cuộc gọi trong phòng xanh tự kiểm tra. Trong phòng xanh, người dùng có thể thử các hiệu ứng khác nhau để xem cách thức hoạt động trước khi tham gia cuộc gọi với người khác.

Mở bảng điều khiển từ trìnhđơn [ba chấm tràn] bằng cách chọn "Áp dụng hiệu ứng hình ảnh”

Chọn các hiệu ứng trong cuộc gọi Meet

Chọn các hiệu ứng trong phòng xanh trước cuộc gọi 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/9/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech