Material You, một giao diện mới cho các ứng dụng Google Workspace, hiện đang triển khai cho Android

Tháng 9 18, 2021


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ ra mắt Material You: một hệ thống thiết kế mới cho các ứng dụng Google Workspace trên thiết bị Android. Material You có giao diện cập nhật mới cho các ứng dụng, cùng với các tùy chọn bổ sung để cá nhân hóa.

Một số thay đổi sẽ nhận thấy là:

  • cập nhật thanh điều hướng,

  • các nút tác vụ nổi được cải tiến

  • sử dụng Google Sans để dễ đọc hơn ở kích thước phông chữ nhỏ hơn

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Thông tin chi tiết:

Trên thiết bị Pixel chạy Android 12 trở lên, người dùng sẽ có tùy chọn để kết hợp màu sắc của ứng dụng với hình nền thiết bị để có giao diện cá nhân hóa, năng động hơn.

Để mở rộng dựa trên hỗ trợ khả năng tiếp cận hiện có, Material You sẽ tự động điều chỉnh độ tương phản, kích thước và độ rộng dòng dựa trên tùy chọn của người dùng và ngữ cảnh ứng dụng. Các lược đồ màu đã có từ trước, chẳng hạn như các loại tập tin được mã hóa màu, màu thư mục hoặc cho các cảnh báo trong ứng dụng, sẽ không thay đổi.

Tính khả dụng trên các ứng dụng Google Workspace:

Gmail:

Những thay đổi này khả dụng trên phiên bản Gmail 2021.08.24 và mới hơn.

Google Meet

Những thay đổi này sẽ khả dụng trên Meet phiên bản 2021.09.19 và phiên bản mới hơn bắt đầu từ ngày 19/9

Google Drive

Những thay đổi này khả dụng trên Drive phiên bản 2.21.330 và phiên bản mới hơn bắt đầu từ ngày 9/9

Google Docs, Sheets, Slides

Những thay đổi này khả dụng trên Docs, Sheets, Slides phiên bản 1.21.342 và phiên bản mới hơn bắt đầu từ ngày 1/9

Google Calendar

Những thay đổi này khả dụng trên Google Calendar phiên bản 2021.37 và phiên bản mới hơn bắt đầu từ ngày 20/9

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: trên thiết bị Android 12 và Pixel, người dùng có thể xem và chọn các chủ đề dựa trên màu hình nền được áp dụng bằng cách đi tới Cài đặt > Hình nền và bố cục.

Thời gian triển khai:

  • Đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech