Xem lại bản trình bày nhanh hơn với giao diện xem mới trên ứng dụng Google Slides trên iOS

Tháng 9 20, 2021


Tóm tắt:

Google đang cải thiện trải nghiệm xem trên thiết bị di động cho Google Slides trên iOS. Để cho phép xem thêm thông tin cùng một lúc, bây giờ người dùng có thể:

  • Cuộn qua một dòng trang trình bày theo chiều dọc,

  • Chụm để thu phóng để xem gần hơn,

  • Dễ dàng chuyển đổi giữa chỉnh sửa, trình bày hoặc truyền nội dung.

Hy vọng những bản cập nhật này giúp người dùng đọc và thêm hoặc xem nhận xét trong trang trình bày dễ dàng hơn khi sử dụng trên thiết bị di động. Bản cập nhật này đã khả dụng trên Android.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để sử dụng tính năng này, hãy mở bất kỳ bản trình bày nào trên ứng dụng Slides trên iOS. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech