Báo cáo tính nguyên bản hiện khả dụng đối với các tệp Google Slides

Tháng 1 26, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng báo cáo tính nguyên bản trên các tệp Google Slides, tính năng này trước đây chỉ khả dụng đối với Google Docs.

Báo cáo tính nguyên bản cho phép học viên và giảng viên so sánh tác phẩm với hàng tỷ trang web và sách trên internet, giúp dễ dàng đảm bảo tính toàn vẹn về mặt học thuật của tác phẩm. Báo cáo tính nguyên bản có thể được sử dụng khi gửi hoặc nhận tệp trong Google Classroom và Assignments.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Học viên sử dụng rộng rãi các trang trình bày để giới thiệu công việc học tập. Bằng cách mở rộng tính năng báo cáo tính nguyên bản để chạy trong trang trình bày, học viên có thể đảm bảo đã tích hợp đúng cách các ý tưởng bên ngoài vào trong công việc, trong khi người hướng dẫn có thể kiểm tra xem có khả năng đạo văn trong các bài tập khác hay không.

Thông tin chi tiết:

Báo cáo tính nguyên bản khả dụng đối với tất cả người dùng Google Workspace for Education, nhưng giảng viên vẫn cần bật báo cáo tính nguyên bản cho từng bài tập trong Classroom.

Nếu có tài khoản Google Workspace for Education, người dùng có thể bật báo cáo tính nguyên bản cho 5 bài tập mỗi lớp. Báo cáo tính nguyên bản không giới hạn khả dụng đối với Teaching and Learning upgrade hoặc Google Workspace for Education Plus

Ngoài ra, họchọc viên có thể kiểm tra tính nguyên gốc của tệp Trang trình bày trước khi gửi trong Classroom. Khi tệp của học viên đã sẵn sàng và được gửi, giảngảng viên sẽ nhận được báo cáo về tính nguyên gốc cho bài làm của học viên.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Giáo viên: hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật báo cáo độ nguyên bản.

  • Sinh viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chạy báo cáo tính nguyên gốc về công việc trong Classroom hoặc Assignments.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng Google Workspace for Education.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với các khách hàng Google Workspace for Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech