Biểu ngữ cảnh báo trong Google Drive cảnh báo người dùng về các tệp đáng ngờ

Tháng 1 25, 2022


Tóm tắt:

Tại Google Cloud Next 2021, Google đã công bố các biện pháp bảo vệ bổ sung để bảo vệ chống lại nội dung lạm dụng. Nếu người dùng mở một tệp có khả năng đáng ngờ hoặc nguy hiểm trong Google Drive, Google sẽ hiển thị biểu ngữ cảnh báo để giúp bảo vệ người dùng và tổ chức khỏi phần mềm độc hại, lừa đảo và mã hóa dữ liệu. Những cảnh báo này đã khả dụng khi mở Google Docs, Sheets, Slides và Drawings. 

Biểu ngữ cảnh báo trong Drive

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech