Tạo hoặc nhập hình mờ trong Google Docs

Tháng 1 27, 2022
Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thêm hình mờmờ vào tài liệu trong Google Docs. Ngoài ra, khi làm việc với tài liệu Microsoft Word, hình mờ sẽ được giữ nguyên khi nhập hoặc xuất tệp.

Hình mờ văn bản sẽ lặp lại trên mọi trang trên tài liệu, rất hữu ích trong việc chỉ ra trạng thái tệp, chẳng hạn như “Bí mật” hoặc “Bản nháp” trước khi chia sẻ rộng rãi hơn, bất kể người dùng sử dụng ứng dụng nào. Ngoài hình mờ văn bản, người dùng có thể chèn hình mờ hình ảnh hoặc các hình ảnh phía trên hoặc phía sau văn bản.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên  đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để bắt đầu, hãy chuyển đến Chèn > Hình mờ > Văn bản. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm hình mờ trong Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/1/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech