Bảo vệ mạnh mẽ hơn đối với các hành động nhạy cảm bổ sung được thực hiện trong Gmail

Tháng 8 24, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giới thiệu các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn đối với các hành động nhạy cảm được thực hiện trong tài khoản Google Workspace. Google đang mở rộng các biện pháp bảo vệ này đối với các hành động nhạy cảm được thực hiện trong Gmail, cụ thể là các hành động liên quan đến:

  • Bộ lọc: tạo bộ lọc mới, chỉnh sửa bộ lọc hiện có hoặc nhập bộ lọc.

  • Chuyển tiếp: thêm địa chỉ chuyển tiếp mới từ cài đặt Chuyển tiếp và POP/IMAP.

  • Truy cập IMAP: bật trạng thái truy cập IMAP từ cài đặt. (Quản trị viên Workspace kiểm soát xem cài đặt này có hiển thị với người dùng cuối hay không)

Khi những hành động này được thực hiện, Google sẽ đánh giá phiên thực hiện hành động đó và nếu hành động đó được coi là rủi ro thì nó sẽ bị thách thức bằng lời nhắc "Xác minh đó là bạn". Thông qua yếu tố thứ hai và đáng tin cậy, chẳng hạn như mã xác minh 2 bước, người dùng có thể xác nhận tính hợp lệ của hành động. Nếu thử thách xác minh không thành công hoặc không được hoàn thành, người dùng sẽ nhận được thông báo “Cảnh báo bảo mật quan trọng” trên các thiết bị đáng tin cậy.

 

Nếu thực hiện một hành động nguy hiểm, người dùng sẽ được nhắc nhở với thử thách

"Xác minh đó là bạn"

Thông tin chi tiết:

Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ hỗ trợ những người dùng sử dụng Google làm nhà cung cấp danh tính và các hành động được thực hiện trong các sản phẩm của Google. Người dùng SAML không được hỗ trợ tại thời điểm này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech