Bật đoạn trích để biết thêm bối cảnh xung quanh việc vi phạm quy tắc ngăn chặn mất dữ liệu

Tháng 12 09, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, quản trị viên có thể xem “Đoạn nội dung nhạy cảm” để biết các quy tắc ngăn chặn mất dữ liệu (DLP). Điều này áp dụng cho các sự kiện DLP dành cho Drive, Chat và Chrome. Khi được bật, các đoạn mã sẽ ghi lại nội dung trùng khớp đã gây ra vi phạm DLP trong công cụ truy vấn bảo mật. Quản trị viên có thể sử dụng thông tin được ghi lại trong đoạn mã để xác định rõ hơn các rủi ro bảo mật thực tế, xác định xem liệu kết quả “báo động giả” có được trả về hay không và khi đó có thể đưa ra quyết định hành động thích hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Đảm bảo rằng bất kỳ quản trị viên nào cần xem lại đoạn trích đều có đặc quyền "xem nội dung nhạy cảm". Chỉ quản trị viên cấp cao mới có khả năng ẩn hoặc hiện dữ liệu nhạy cảm.

  • Tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi tới Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu > Cài đặt bảo vệ dữ liệu > Lưu trữ nội dung nhạy cảm.

   • Để xem các đoạn mã trong công cụ truy bảo mật, hãy chọn bất kỳ hàng nào từ “cột Mô tả” và cuộn xuống “Đoạn nội dung nhạy cảm”. Tại đây, quản trị viên sẽ thấy ID trình phát hiện trùng khớp, ký tự bắt đầu nội dung trùng khớp và độ dài nội dung trùng khớp.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xem các đoạn nội dung kích hoạt quy tắc DLP, sử dụng Workspace DLP để ngăn ngừa mất dữ liệucông cụ điều tra bảo mật.

 • Người dùng cuối: không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/12/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Frontline Standard, Enterprise Standard và Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus và Enterprise Essentials Plus.

 • Cũng khả dụng đối với khách hàng Cloud Identity Premium và BeyondCorp Enterprise.

Nguồn: LVtech