Bật hoặc tắt quyền truy cập vào Bard cho người dùng

Tháng 5 08, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã công bố Bard, một thử nghiệm ban đầu của Google cho phép cộng tác với AI tổng hợp. Là một cộng tác viên sáng tạo và hữu ích, Bard có thể kích thích trí tưởng tượng, tăng năng suất và giúp biến ý tưởng thành hiện thực.

Trong những ngày tới, quản trị viên Google Workspace sẽ có thể bật quyền truy cập vào Bard cho người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên -> Ứng dụng > Dịch vụ bổ sung của Google > Ứng dụng truy cập sớm.

Lưu ý: ban đầu, Bard sẽ là dịch vụ duy nhất được quản lý bởi quyền kiểm soát Ứng dụng truy cập sớm. Theo thời gian, có thể thêm các dịch vụ khác dưới sự kiểm soát này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Khi giới thiệu, Bard có sẵn cho người dùng có tài khoản Google cá nhân. Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên Workspace sẽ có tùy chọn mở rộng quyền truy cập vào Bard cho người dùng thông qua kiểm soát Ứng dụng truy cập sớm mới được giới thiệu. Xin lưu ý rằng Bard tách biệt với các cải tiến do AI hỗ trợ mà Google đang thực hiện cho Google Workspace — hãy theo dõi Workspace Updates blog để biết thêm thông tin về các tính năng cụ thể của Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, OU hoặc nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Ứng dụng truy cập sớm cho người dùng.

  • Quyền truy cập vào các dịch vụ cốt lõi trong Google Workspace bằng Ứng dụng truy cập sớm bị tắt theo mặc định.

  • Lưu ý: các dịch vụ và tính năng do quyền kiểm soát Ứng dụng truy cập sớm quản lý là Dịch vụ bổ sung và không thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận Google Workspace, Thỏa thuận xử lý dữ liệu hoặc Phụ lục liên kết kinh doanh HIPAA. Khi bật kiểm soát Ứng dụng truy cập sớm, người dùng cuối của tổ chức sẽ có quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ mới và thử nghiệm — truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm chi tiết.

 • Người dùng cuối: nếu quyền truy cập này được bật bởi quản trị viên, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Bard.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/5/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Không khả dụng đối với mọi tài khoản Google Workspace for Education được chỉ định là dưới 18 tuổi. Hãy tham khảo bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Nguồn: LVtech