Biến ý tưởng thành hành động bằng Google Sheets

Tháng 8 31, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Thông qua Duet AI cho Google Workspace, giờ đây người dùng có thể sử dụng Google Sheets để nhanh chóng bắt đầu sắp xếp dữ liệu một cách đơn giản và trực quan. Bằng cách mô tả đơn giản những gì muốn thực hiện bằng cách sử dụng Giúp tôi tổ chức, trang tính sẽ tạo kế hoạch, công cụ theo dõi, ngân sách, lịch trình, v.v. dưới dạng mẫu có văn bản mẫu và các khối thông minh có thể chỉnh sửa dễ dàng. Sau khi được chèn vào lưới, người dùng có thể tạo mẫu riêng bằng cách chỉ định chủ sở hữu, cập nhật trạng thái và cung cấp thông tin liên quan như vị trí hoặc thời gian.

Cho dù là đại lý du lịch đang lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ dưỡng của công ty hay trưởng nhóm đang thiết lập kế hoạch hội nhập cho nhân viên mới, Giúp tôi tổ chức sẽ mang lại cho người dùng một khởi đầu thuận lợi để tạo các kế hoạch, trình theo dõi, mốc thời gian, v.v... được tổ chức chặt chẽ.

Turn ideas into action using Google Sheets

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan  trọng:
Nhờ sức mạnh của Duet AI dành cho Google Workspace, giờ đây người dùng có thể bắt đầu sắp xếp thông tin nhanh hơn bao giờ hết trong Google Sheets.

Thông tin chi tiết:

Giúp tôi tổ chức các bảng mẫu với dữ liệu mẫu và không có quyền truy cập vào dữ liệu trong bảng tính hoặc ở nơi khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.

 • Người dùng cuối:

  • Để sử dụng tính năng Giúp tôi tổ chức, hãy viết mô tả những gì cần vào thanh bên > nhấp vào Tạo > Xem bản xem trước bảng đã tạo.

   • Lưu ý: phải viết tối thiểu 2 ký tự ở thanh bên. Số ký tự tối đa là 150.

  • Giúp tôi tổ chức được hiển thị cho bất kỳ thẻ trống nào (tệp trang tính mới hoặc hiện hữu).

  • Có thể mở lại Giúp tôi tổ chức từ trình đơn chèn hoặc thanh công cụ thông qua biểu tượng mới. Người dùng cũng có thể kích hoạt lại thanh bên khi thêm thẻ mới.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tổ chức bằng Duet AI trong Google Sheets.

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech