Biểu đồ mới cho các chỉ số theo thời gian trong Công cụ chất lượng Meet

Tháng 9 27, 2021


Tóm tắt:

Google đã thêm các chỉ số chi tiết theo thời gian cho các điểm cuối trong Công cụ chất lượng Meet, điều này sẽ giúp quản trị viên thực hiện khắc phục sự cố nâng cao hơn. Khi nhấp vào bất kỳ điểm cuối nào trong tiến trình cuộc họp, quản trị viên hiện có thể xem các biểu đồ hiển thị:

  • Mức sử dụng trung bình của CPU,

  • Kết nối chậm trễ,

  • Mức âm thanh micrô (những gì được nghe thấy ở vị trí của người dùng),

  • Mức âm thanh nhậnđược (âm thanh từ người khác),

  • Video gửi bị mất,

  • Video nhận bị mất

Khi xem chỉ số cho các cuộc họp vẫn đang diễn ra, quản trị viên có thể làm mới để xem tiến trình và chỉ số với các giá trị gần thời gian thực.

Xin lưu ý: các chỉ số khả dụng cho bất kỳ điểm cuối cụ thể nào phụ thuộc vào thiết bị và ứng dụng khách Meet được sử dụng cho kết nối.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc họp - bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và số liệu của những yếu tố đó theo thời gian, quản trị viên có thể phân tích và khắc phục sự cố hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc họp cho người dùng của doanh nghiệp/tổ chức.

Ví dụ: biểu đồ sau đây hiển thị một người dùng đã gặp sự cố mất video trong cuộc họp.

Quản trị viên có thể thấy rõ hơn các chỉ số và xem được thời gian chính xác xảy ra sự cố video tương ứng với việc mất kết nối mạng của người dùng. Sử dụng các chỉ số này, quản trị viên có thể nhanh chóng chẩn đoán đây là sự cố kết nối mạng tạm thời.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech