Cải thiện trải nghiệm chỉnh sửa trong Google Chat trên web

Tháng 1 24, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể thêm định dạng phong phú vào tin nhắn Trò chuyện, chẳng hạn như in đậm, in nghiêng hoặc gạch dưới. Văn bản đa dạng thức cũng có thể được truy cập bằng các phím tắt tiêu chuẩn.

Chỉ cần nhấn vào biểu tượng "A" trong thanh soạn trò chuyện để mở rộng thanh công cụ định dạng.

Kích hoạt chỉnh sửa văn bản đa dạng thức từ thanh soạn thảo

Chỉnh sửa văn bản đa dạng được mở và áp dụng

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trước đây, Trò chuyện chỉ hỗ trợ văn bản thuần hoặc các ký tự đánh dấu. Với bản cập nhật này, người dùng có thể dễ dàng định dạng văn bản khi cần thiết ngay trên thanh soạn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phá hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/01/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech