Bộ lưu trữ dữ liệu cục bộ xuất dữ liệu Workspace của tổ chức sang vị trí địa lý mà quản trị viên chọn, đã khởi chạy ở phiên bản beta

Tháng 1 30, 2024


Tính năng mới:

Hôm nay, Google sẽ giới thiệu tính năng mới của Google Workspace, tính năng lưu trữ dữ liệu cục bộ. Tính năng này cho phép quản trị viên xuất dữ liệu Workspace của tổ chức vào vị trí địa lý hoặc các vị trí tự chọn. Đây là các tùy chọn có sẵn cho tính năng này:

  • ​Dữ liệu người dùng: Chỉ định người dùng, nhóm, đơn vị tổ chức hoặc toàn bộ tổ chức.

  • Tần suất xuất: Chọn xuất liên tục hoặc xuất một lần

  • Cài đặt bộ nhớ: Chỉ định vị trí địa lý của nhóm lưu trữ Google Cloud mà dữ liệu được xuất sang, ai có thể truy cập dữ liệu và các cài đặt khác trong nhóm lưu trữ Google Cloud.

Khi tạo một lần xuất mới, quản trị viên có thể chọn xuất dữ liệu liên tục vào vùng lưu trữ của riêng mình

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Tại sao sử dụng:

Bản cập nhật này cho phép quản trị viên xuất dữ liệu Workspace của tổ chức vào bộ chứa Google Cloud Storage (GCS) của riêng và nằm ở vị trí địa lý mà quản trị viên muốn chọn để đáp ứng nhu cầu về chủ quyền dữ liệu, tuân thủ và lưu trữ dữ liệu.Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Google hiện đang chấp nhận đăng ký beta cho tính năng này.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus có tiện ích bổ sung Kiểm soát có bảo đảm

    • Nếu hiện không có tiện ích bổ sung Kiểm soát được đảm bảo, vui lòng liên hệ với Google  hoặc liên hệ với đại diện bán hàng để biết thêm thông tin.

Nguồn: LVtech