Các biện pháp kiểm soát truy cập được đơn giản hóa sắp khả dụng trên Google Meet kể từ ngày 17/7/2023

Tháng 6 28, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu các biện pháp kiểm soát đơn giản hóa để truy cập cuộc họp trong Google Meet. Những cài đặt này sẽ thay thế cài đặt cuộc họp truy cập nhanh hiện có và cài đặt quản trị viên để bật hoặc tắt Truy cập nhanh theo mặc định sẽ bị xóa. Bản cập nhật này sẽ bắt đầu được trình làng vào ngày 17/7/2023.

Từ lời mời trên Google Calendar hoặc chính Google Meet, giờ đây, người tổ chức cuộc họp sẽ có thể chọn từ ba cấp độ truy cập sau:

 • Mở:

  • Bất kỳ ai có liên kết cuộc họp đều có thể tham gia cuộc họp.

  • Không ai sẽ phải yêu cầu tham gia.

  • Bất kỳ ai cũng có thể quay số.

 • Đáng tin cậy:

  • Bất kỳ ai trong tổ chức của người tổ chức cuộc họp đều có thể tham gia mà không cần phải yêu cầu tham gia (AKA knocking).

  • Bất kỳ ai bên ngoài tổ chức nhưng được mời qua sự kiện trên Google Calendar hoặc bất kỳ ai được mời từ trong cuộc họp cũng sẽ có thể tham gia mà không cần phải yêu cầu tham gia.

  • Bất kỳ ai cũng có thể quay số.

  • Những người khác sẽ phải yêu cầu tham gia.

 • Hạn chế:

  • Chỉ những người được mời thông qua sự kiện trên Google Calendar hoặc người được người tổ chức mời từ bên trong cuộc họp mới có thể tham gia.

  • Những người khác sẽ phải yêu cầu tham gia, bao gồm cả những người tham gia trong tổ chức không có tên trong lời mời và những người đang quay số.

Ngoài ra, người tổ chức cuộc họp có thể định cấu hình liệu khách mời có thể tham gia cuộc họp trước người tổ chức hay không.

Xem bên dưới để biết thêm thông tin về các hành vi mới sẽ được áp dụng cho các cuộc họp mới và hiện tại:

 

Phiên bản Workspace

Cuộc họp mới

Các cuộc họp hiện “TẮT” quyền truy cập nhanh 

Các cuộc họp hiện “BẬT” quyền truy cập nhanh 

Business

Nếu sử dụng Meet bằng tài khoản Business thì theo mặc định, tất cả các cuộc họp mới sẽ được đặt thành ĐÁNG TIN CẬY và khách mời sẽ có thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Các cuộc họp sẽ mặc định là HẠN CHẾ và khách mời sẽ không thể tham gia các cuộc họp cho đến khi người tổ chức tham gia.

Các cuộc họp sẽ được đặt mặc định là ĐÁNG TIN CẬY và khách mời sẽ có thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Education 

Nếu sử dụng Meet bằng tài khoản Education thì theo mặc định, tất cả các cuộc họp mới sẽ được đặt thành ĐÁNG TIN CẬY và khách mời sẽ có thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Mọi cuộc họp được tạo qua Google Classroom sẽ được đặt thành HẠN CHẾ và khách mời sẽ không thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Các cuộc họp sẽ được đặt mặc định là HẠN CHẾ và khách mời sẽ không thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Các cuộc họp sẽ được đặt mặc định là ĐÁNG TIN CẬY và khách mời sẽ có thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

 

Workspace Individual, Google One và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Cuộc họp mới

Các cuộc họp hiện tại

Theo mặc định, tất cả các cuộc họp mới sẽ được đặt thành ĐÁNG TIN CẬY và khách mời sẽ có thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Bất kỳ ai được mời tham gia cuộc họp thông qua lời mời trên Google Classroom sẽ được xem là "đáng tin cậy".

Đối với bất kỳ cuộc họp nào được tạo trước đó, những cuộc họp đó cũng sẽ được đặt mặc định là ĐÁNG TIN CẬY và khách mời sẽ có thể tham gia trước người tổ chức cuộc họp.

Người dùng sẽ không thấy tùy chọn để tạo các cuộc họp bị hạn chế.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Để giúp đảm bảo các cuộc họp diễn ra suôn sẻ nhất có thể, Google thay thế cài đặt Truy cập nhanh bằng một bộ điều khiển trực quan và rõ ràng hơn dành cho người tổ chức cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Là một phần của bản cập nhật này, Google sẽ xóa cài đặt Truy cập nhanh trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Quản trị viên có thể theo dõi bài đăng trong diễn đàn cộng đồng để cập nhật những tin tức mới nhất về bản cập nhật này.

 • Người dùng cuối:

  • Có thể theo dõi bài đăng trong diễn đàn cộng đồng để cập nhật những tin tức mới nhất về bản cập nhật này.

  • Người dùng nên tự làm quen với biểu đồ ở trên, biểu đồ này giải thích thêm về cài đặt quyền truy cập mặc định mới để có thể điều chỉnh cài đặt nếu cần.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/7/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech