Google Sheets hiện được tích hợp với tính năng trộn thư trong Gmail

Tháng 6 28, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã hỗ trợ việc gửi từng email đến nhiều người nhận trở nên dễ dàng hơn bằng việc ra mắt tính năng trộn thư trong Gmail và giới thiệu khả năng cá nhân hóa các thư gửi nhiều lần bằng các thẻ trộn thư như @firstname và @lastname.

Hôm nay, Google thông báo rằng tính năng trộn thư sẽ hỗ trợ Google Sheets trong phiên bản web của Gmail. Sự tích hợp này sẽ cho phép người dùng liên kết một trang tính với tối đa 1.500 người nhận và sử dụng bất kỳ cột dữ liệu nào từ trang tính làm thẻ trộn thư.

Google Sheets now integrated with mail merge in Gmail

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Với tính năng trộn thư, người dùng có thể gửi các email hấp dẫn và cá nhân hóa hơn tới nhiều người xem từ Gmail trên web.

Thông tin chi tiết:

Với bản cập nhật này, tính năng trộn thư sẽ thay thế hoàn toàn việc gửi nhiều lần. Google cũng đang di chuyển biểu tượng gửi thư cho nhiều người từ thanh công cụ soạn thư chính ở cuối bản thảo email sang góc trên cùng bên phải của cửa sổ soạn thư. Người dùng vẫn có thể sử dụng tính năng gửi thư cho nhiều người mà không cần liên kết trang tính, bằng cách sử dụng các thẻ gửi cho nhiều người tích hợp sẵn: @firstname, @lastname, @fullname và @email.

Giống như gửi nhiều lần, trộn thư chứa một liên kết hủy đăng ký duy nhất cho mỗi người nhận theo mặc định. Những người nhận hủy đăng ký nhận email sẽ tự động bị loại khỏi các thư trộn  trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về tính năng trộn thư.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus, theo mặc định, tính năng này bị hạn chế đối với người nhận nội bộ.

  • Đối với khách hàng Google Workspace Business Standard và Business Plus, tính năng này khả dụng đối với người nhận bên ngoài theo mặc định.

  • Đối với tất cả các phiên bản Google Workspace, quản trị viên có thể BẬT tính năng này cho người nhận bên ngoài ở cấp đơn vị tổ chức hoặc nhóm.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Gmail cho người dùng và tùy chỉnh chính sách truy cập cho các nhóm hoặc đơn vị tổ chức khác nhau.

 • Người dùng cuối:

  • Để liên kết trang tính với bản nháp trong Gmail:

   • Bật phối thư bằng biểu tượng ở góc trên cùng bên phải của thẻ soạn thư mới.

   • Nhấp vào Thêm từ bảng tính và chọn trang tính muốn sử dụng cho dữ liệu người nhận.

    • Trang tính phải chứa ít nhất một cột địa chỉ email và một cột có tên người nhận.

Mail Merge + Add from a spreadsheet

 • Lưu ý: dữ liệu người nhận phải nằm trong thẻ đầu tiên của trang tính.

 • Lưu ý: bị giới hạn ở mức 1.500 người nhận hoặc thư trộn hoặc thư gửi mỗi ngày và không thể sử dụng Cc hoặc Bcc khi người nhận được thêm từ một trang tính

 • Tiếp theo, người dùng sẽ thấy hộp thoại Kết thúc liên kết bảng tính:

  • Chọn các cột chứa địa chỉ email và tên của người nhận.

 • Để chèn thẻ trộn thư vào bản nháp:

  • Nhập “@” vào bản nháp để hiển thị danh sách các thẻ hợp nhất có sẵn.

  • Mỗi cột hợp lệ trong thẻ đầu tiên của trang tính sẽ có sẵn dưới dạng thẻ trộn thư.

  • Chèn thẻ trộn thư mong muốn bằng cách nhấn Enter hoặc bằng cách nhấp vào thẻ.

  • Lưu ý: không thể sử dụng các thẻ trộn trong dòng chủ đề hoặc trong các liên kết.

 • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về trộn thư trong Gmail..

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/6/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/7/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

Nguồn: LVtech