Các cải tiến đối với các tính năng giọng nói trong Google Docs và Slides

Tháng 1 10, 2023


Tính năng mới:

Google đang cải thiện các tính năng cho phép:

Những cải tiến này sẽ giúp giảm lỗi phiên âm và giảm thiểu âm thanh bị mất trong quá trình phiên âm. Các cải tiến cũng bao gồm khả năng mở rộng cho hầu hết các trình duyệt chính. Ngoài ra, chú thích trong Slides giờ đây sẽ chứa dấu chấm câu được tạo tự động.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Lần ra mắt này sẽ mang lại nhiều tương tác toàn diện và dễ tiếp cận hơn cho người dùng trong Docs và Slides.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/1/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần  triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech