Các cải tiến đối với Google Voice

Tháng 8 12, 2021


Tính năng mới:

Google liên tục lắng nghe phản hồi của khách hàng khi thực hiện các cải tiến đối với Google Voice và dựa trên phản hồi của khách hàng, Google đã thực hiện các cải tiến sau:

Lý do cuộc gọi nhỡ: bây giờ người dùng có thể biết lý do tại sao cuộc gọi không đổ chuông và người dùng có thể làm gì để khắc phục bằng cách thay đổi cài đặt. Chỉ cần đi tới phần Chi tiết cuộc gọi nhỡ hoặc phần Thư thoại (trong trường hợp nhận được thư thoại cho cuộc gọi) và thực hiện các bước được đề xuất trong cài đặt như tắt chế độ Không làm phiền hoặc cài đặt thiết bị để nhận cuộc gọi đến.

Dễ dàng tìm ra lý do tại sao cuộc gọi không đổ chuông và h iệu chỉnh trong Cài đặt

Lý do bị ngắt cuộc gọi và gọi lại: tìm hiểu lý do tại sao cuộc gọi bị gián đoạn và dễ dàng gọi lại. Nếu cuộc gọi bị ngắt do kết nối internet kém, người dùng sẽ có tùy chọn gọi bằng mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động.

Xem lý do cuộc gọi không kết nối được

ID người gọi: khách hàng của Google Voice sử dụng iOS hiện có cài đặt cho phép xem số Google Voice dưới dạng ID khi có cuộc gọi đến một số được liên kết với Google Voice. Khi cài đặt này được bật, người dùng sẽ thấy số đã liên kết với Google Voice làm ID người gọi.

Người dùng có thể chọn xem số Google Voice làm số của người gọi cho các cuộc gọi đến các số đã liên kết với Voice

Xóa nhiều tin nhắn SMS cùng một lúc: giờ đây, người dùng có thể xóa nhiều tin nhắn SMS cùng một lúc để hợp lý hóa quy trình làm việc - đây là tính năng thường được người dùng yêu cầu. Để sử dụng tính năng này, chỉ cần nhấn vào hình đại diện trên một hoặc nhiều chuỗi tin nhắn SMS và thùng rác sẽ xuất hiện trên thanh ứng dụng phía trên tin nhắn cho phép dễ dàng xóa các chuỗi tin nhắn.

Chọn nhiều tin nhắn SMS và xóa cùng một lúc

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định đối với tính năng ID người gọi và người dùng có thể bật tính năng này từ trong Cài đặt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi ID người gọi cho các cuộc gọi đến.

Thời gian triển khai:

  • Lý do cuộc gọi nhỡ: Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

  • Lý do bị ngắt cuộc gọi và quay số lại: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

  • ID người gọi: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng iOS.

  • Xóa nhiều tin nhắn SMS cùng một lúc: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng (hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ)

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace đăng ký Google Voice, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business đăng ký Google Voice.

Nguồn: LVtech