Nhắc nhở: Ngưng hỗ trợ của Google Meet đối với IE11 vào ngày 17/8/2021

Tháng 8 12, 2021


Tóm tắt:

Năm ngoái, Microsoft đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11 (IE 11) và kể từ ngày 15/3/2021, Google Workspace chính thức ngừng hỗ trợ IE11.

Bắt đầu từ ngày 17/08/2021, người dùng sẽ không thể sử dụng Google Meet trên IE11 nữa. Để tránh bị gián đoạn, vui lòng chuyển sang một trình duyệt khác trước ngày đó.

Làm thế nào để bắt đầu:

Nguồn: LVtech