Một bản cập nhật bảo mật sẽ được áp dụng cho Drive

Tháng 8 11, 2021


Kể từ ngày 13/9/2021, Drive sẽ áp dụng một bản cập nhật bảo mật để tăng cường bảo mật cho hoạt động chia sẻ tập tin. Bản cập nhật này sẽ thay đổi các đường liên kết dùng cho một số tập tin, và người dùng có thể nhận được một số yêu cầu mới về quyền truy cập vào tập tin. Quyền truy cập vào tập tin sẽ không thay đổi đối với những người đã xem tập tin đó.

Người dùng cần phải làm gì?

Người dùng có thể chọn xóa bản cập nhật bảo mật này trong Drive (nhưng không nên làm như vậy và chỉ nên cân nhắc làm việc này đối với những tập tin được đăng công khai). Tìm hiểu thêm

Sau khi bản cập nhật này được áp dụng, người dùng có thể tránh các yêu cầu mới về quyền truy cập bằng cách chia sẻ đường liên kết mới cập nhật đến (các) tập tin. Làm theo hướng dẫn trong tài liệu về Drive

Bản cập nhật này sẽ được áp dụng cho những tập tin nào?

Xem những tập tin được áp dụng bản cập nhật bảo mật

 

Nguồn: LVtech