Các công cụ tiếp thị mới qua email tích hợp trong Gmail

Tháng 7 29, 2022


Tính năng mới:

Đối với các phiên bản Google Workspace được chọn, Google sẽ thêm hai tính năng mới vào Gmail mà người dùng có thể sử dụng để dễ dàng gửi các email trông chuyên nghiệp đến nhiều đối tượng:

 • Bố cục: người dùng có thể chọn từ một tập hợp các mẫu email được xác định trước, có hình ảnh, phần tử văn bản và các nút. Người dùng có thể tùy chỉnh thêm các mẫu này bằng cách phối màu, biểu trưng, hình ảnh, văn bản chân trang và liên kết.

 • Gửi nhiều lần: tính năng này cho phép gửi hàng loạt email mà không cần BCC tất cả người nhận. Theo mặc định, email gửi nhiều lần bao gồm một liên kết hủy đăng ký dành riêng cho mỗi người nhận - bất kỳ ai hủy đăng ký sẽ tự động bị loại khỏi các email gửi nhiều lần trong tương lai.

Ngoài ra, Google đang giới thiệu cài đặt quản trị viên để kiểm soát việc bật hay tắt các tính năng này cho người dùng. Cài đặt quản trị hiện đang được triển khai, cho phép có thời gian để định cấu hình trước tính khả dụng cho người dùng cuối.

Các tính năng này chỉ khả dụng đối với Gmail trên web tại thời điểm đăng tin.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hy vọng những tính năng này cho phép tạo thông báo, bản tin và các tình huống gửi email hàng loạt khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, người nhận sẽ có khả năng hủy đăng ký nhận các email gửi nhiều lần trong tương lai.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Bố cục: tính năng này được BẬT theo mặc định và ở cấp miền. Quản trị viên có thể bật hoặc tắt bố cục cho các miền, đơn vị tổ chức hoặc nhóm cụ thể.

  • Gửi nhiều lần:

   • Đối với Google Workspace Enterprise Starter trở lên, cũng như khách hàng Google Workspace for Education, tính năng này bị hạn chế đối với những người nhận nội bộ theo mặc định.

   • Đối với  Google Workspace Business và Nonprofit, tính năng gửi nhiều lần khả dụng theo mặc định cho người nhận bên ngoài miền.

   • Đối với tất cả các phiên bản Google Workspace, quản trị viên có thể BẬT nhiều lần gửi cho người nhận bên ngoài ở cấp đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm.

  • Lưu ý: lần ra mắt tính năng này không ảnh hưởng đến hạn ngạch gửi hiện có cho người dùng.

  • Nếu đã tắt Google Drive, bố cục Gmail sẽ tự động bị tắt.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Gmail cho người dùng, tùy chỉnh chính sách truy cập cho các đơn vị tổ chức hoặc nhóm khác nhau.

 • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên bật, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng bố cục và tính năng gửi nhiều lần trong Gmail.

Thời gian triển khai:

Kiểm soát của quản trị viên

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28/7/2022.

Chức năng của người dùng cuối

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/8/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/8/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, Nonprofits, Workspace Individual và G Suite Basic cũ.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning, Business Starter, Enterprise Essentials, và Frontline cũng như G Suite Business cũ.

Nguồn: LVtech