Hỗ trợ cho hai cuộc gọi đồng thời hiện khả dụng trên Google Voice

Tháng 8 01, 2022


Là một phần trong nỗ lực nhằm cải thiện hơn nữa các tính năng gọi điện cốt lõi, Google Voice hiện cung cấp khả năng thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thứ hai khi đang thực hiện một cuộc gọi đang diễn ra. Người dùng có thể nhanh chóng quyết định xem muốn thực hiện cuộc gọi đến thứ hai bằng cách giữ cuộc gọi hiện tại hoặc bằng cách ngắt cuộc gọi hiện tại. Người dùng cũng có thể từ chối cuộc gọi đến thứ hai nếu không muốn bị gián đoạn tức thời. Tính năng này hiện đang được triển khai trên web và sẽ ra mắt trên Android và iOS trong những tuần tới. 

Tính năng này chỉ dành cho khách hàng Voice Starter, Standard và Premier.

Tìm hiểu thêm

call waiting

Nguồn: LVtech