Các tùy chọn đề xuất và tìm kiếm tốt hơn trong Gmail

Tháng 7 29, 2022


Tóm tắt:

Trong những năm qua, Google đã có những cải tiến đối với khả năng tìm kiếm và đề xuất trong Gmail thông qua các bộ lọc tìm kiếm, toán tử tìm kiếm, chip tìm kiếm, v.v.

Bắt đầu từ hôm nay, Gmail có các đề xuất tìm kiếm chính xác hơn và phù hợp hơn với khả năng tùy chỉnh tốt hơn do kết quả của các mô hình máy học. Khi tìm kiếm thông tin liên hệ của một cuộc trò chuyện, tệp hoặc đồng nghiệp trong Hộp tìm kiếm của Gmail, người dùng sẽ nhận thấy:

  • Đề xuất liên hệ theo ngữ cảnh tốt hơn và phù hợp hơn với mục đích so sánh tên và địa chỉ email. Ví dụ: các đề xuất được sắp xếp lại để có nhiều khả năng khớp với các truy vấn liên hệ với tên hoặc địa chỉ email hơn.

  • Đề xuất được cá nhân hóa dựa trên các trao đổi lịch sử, chẳng hạn như tần suất tương tác với đồng nghiệp qua Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Tìm kiếm trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials và G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech