Các hành động được đề xuất bổ sung bằng một cú nhấp chuột trong Trung tâm cảnh báo

Tháng 4 15, 2022


Tóm tắt:

Trong Trung tâm cảnh báo, quản trị viên sẽ thấy các hành động mới, bổ sung được đề xuất bằng một cú nhấp chuột cho các sự kiện nhất định:

  • Xóa thiết bị: dành cho cảnh báo "thiết bị bị xâm phạm" và "hoạt động đáng ngờ của thiết bị". Nếu quản trị viên cảm thấy việc chặn thiết bị không đủ để bảo vệ dữ liệu bị rủi ro, quản trị viên có thể xóa dữ liệu của thiết bị từ xa.

  • Cách ly email: đối với các cảnh báo như phát hiện phần mềm độc hại khi gửi bài, báo cáo lừa đảo người dùng, thông báo đáng ngờ được báo cáo và hơn thế nữa. Sau khi ở trong vùng cách ly, quản trị viên có thể thực hiện các hành động bổ sung, chẳng hạn như gửi tin nhắn đến người nhận theo dự định hoặc từ chối gửi tin nhắn.

Các hành động được đề xuất giúp quản trị viên nhanh chóng phân loại, thực hiện hành động và khắc phục các sự cố khác nhau mà không cần rời khỏi Trung tâm cảnh báo. Để tìm hiểu thêm về các hành động được đề xuất, hãy sử dụng bài viết trong Trung tâm trợ giúp và xem bài đăng trên  Google Workspace Updates.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thực hiện hành động để phản hồi các cảnh báo.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech