Tham gia cuộc gọi Google Meet từ Google Docs, Sheets, Slides

Tháng 4 16, 2022


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tham gia cuộc gọi Google Meet từ Google Docs, Sheets, Slides. Ngoài tùy chọn hiện có cho Cuộc họp, người dùng có thể chọn “Tham gia cuộc gọi” để nhanh chóng tham gia và trình bày tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày cho tất cả những người tham dự, cho phép mọi người trong cuộc họp cộng tác trong khi trò chuyện.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Để giúp các nhóm thực hiện công việc tốt nhất trong thế giới công việc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, khi nhiều người bắt đầu quay trở lại văn phòng, Google tiếp tục thực hiện các cải tiến đối với Google Meet để giúp đảm bảo rằng các cuộc họp video mang tính toàn diện và cộng tác bất kể vị trí hoặc tùy chọn thiết bị.

Hy vọng tính năng này giúp mọi người trong cuộc họp cộng tác trong thời gian thực dễ dàng hơn trong khi trò chuyện — tất cả từ cùng một thẻ.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/4/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 02/05/2022

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech