Các lệnh slash và hộp thoại hiện khả dụng đối với Google Chat bots

Tháng 7 17, 2021


Tóm tắt:

Các Google Chat bots có thể là một cách tuyệt vời để giúp người dùng hợp lý hóa quy trình làm việc, hoàn thành nhiệm vụ và nhận thông tin cũng như thông báo trong thời gian thực mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh khỏi Chat. Google đang thêm hai tính năng mới của Chat bots giúp tìm và sử dụng chat bots dễ dàng hơn:

  • Lệnh Slash dành cho Google Chat bots: các lệnh Slash cho phép người dùng chỉ cần gõ “/” vào dòng tin nhắn để hiển thị danh sách các chức năng được cung cấp bởi các bots khả dụng. Điều này giúp người dùng dễ dàng khám phá và sử dụng các chức năng Chat bot có sẵn.

  • Hộp thoại dành cho Google Chat bots: hộp thoại cho phép nhà phát triển xây dựng giao diện người dùng để tạo giao diện trực quan nhằm thu thập thông tin đầu vào từ người dùng theo định dạng có cấu trúc. Bằng cách hướng dẫn người dùng nhập thông tin theo đúng định dạng, các nhà phát triển có thể tự tin hơn trong việc nhận dữ liệu cụ thể ở các định dạng phù hợp để các bots hữu ích nhất có thể.

Lệnh gạch chéo giúp khám phá các chức năng của Chat bots dễ dàng hơn

Hộp thoại giúp người dùng nhập thông tin có cấu trúc để các Chat bots hữu ích hơn

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: các lệnh Slash sẽ khả dụng theo mặc định đối với tất cả người dùng có sẵn Chat bots. Các hộp thoại sẽ khả dụng theo mặc định nếu các nhà phát triển triển khai. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Chat bots cho tổ chức.

  • Lập trình viên: xem bài đăng trên blog để biết thêm thông tin về cách thêm Hộp thoại & lệnh Slash vào Google Workspace Chat Bots.

  • Người dùng cuối: các lệnh gạch chéo sẽ khả dụng theo mặc định đối với tất cả người dùng có sẵn Chat bots. Các hộp thoại sẽ khả dụng theo mặc định nếu nhà phát triển triển khai. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm hai tính năng này trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech