Cải thiện bảo mật email với BIMI

Tháng 7 16, 2021


Tính năng mới:

Vào tháng 7/2020, Google đã công bố thử nghiệm Chỉ số thương hiệu để nhận dạng thư (BIMI) trong Gmail. Bắt đầu từ hôm nay, Gmail thông báo phát hành công khai về hỗ trợ BIMI trên Gmail.

BIMI nhằm mục đích tăng cường áp dụng xác thực mạnh mẽ trong hệ sinh thái email đối với những người đã triển khai Xác thực, Báo cáo và Tuân thủ Thư dựa trên Miền (DMARC). Đối với những người gửi đã chấp nhận DMARC và đã xác thực hình ảnh, Gmail sẽ hiển thị các biểu trưng đã được xác thực trong các vị trí ảnh đại diện, tăng độ tin cậy về nguồn email cho người nhận.

Trước và sau BIMI: biểu trưng đã được phê chuẩn hiển thị trên các email đã được xác thực

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

BIMI tăng cường thêm một lớp bảo mật khác cho Gmail bằng cách yêu cầu xác thực và xác minh mạnh mẽ các biểu trưng trước khi được hiển thị trong vị trí hình đại diện Gmail. Xác thực mạnh mẽ làm tăng độ tin cậy vào nguồn email và cung cấp cho người nhận trải nghiệm phong phú hơn. Hơn nữa, điều này giúp hệ thống bảo mật email lọc các email giả mạo, lừa đảo khỏi các email hợp pháp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Để tìm hiểu thêm về BIMI và xem tin tức mới nhất, hãy truy cập trang web của nhóm làm việc.

    • Để tận dụng BIMI cho các email gửi đi/đến Gmail và các nền tảng khác, hãy đảm bảo rằng tổ chức đã sử dụng DMARC và đã xác thực biểu trưng bằng VMC do Cơ quan cấp chứng chỉ như Entrust hoặc DigiCert cấp.

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thiết lập BIMI.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech