Khách hàng Starter và Frontline của Google Workspace Business hiện có thể cộng tác với những người không sử dụng tài khoản Google trong Drive, Docs, Sheets, Slides và Sites

Tháng 7 19, 2021


Tóm tắt:

Google đang cung cấp tính năng chia sẻ truy cập cho khách hàng Google Workspace Business Starter và Frontline, với giới hạn năm lượt chia sẻ truy cập mỗi tháng cho mỗi người dùng.

Với tính năng chia sẻ khách truy cập, người dùng có thể chia sẻ các mục với tài khoản không thuộc Google, cho phép họ xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa nội dung trong Google Drive, Docs, Sheets, Slides và Sites với mã pin an toàn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên:

  • Chia sẻ bên ngoài tổ chức với những người dùng không có tài khoản Google sẽ được BẬT theo mặc định nếu quản trị viên hiện cho phép người dùng trong tổ chức gửi lời mời chia sẻ đến những người bên ngoài tổ chức không sử dụng tài khoản Google.

  • Chia sẻ bên ngoài tổ chức với người dùng không có tài khoản Google sẽ bị TẮT theo mặc định nếu quản trị viên không cho phép chia sẻ bên ngoài tổ chức. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ với các tài khoản không thuộc Google.

  • Chia sẻ khách truy cập sẽ được kiểm soát bởi cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Ứng dụng > G Suite > Drive và Tài liệu > Cài đặt chia sẻ (hình minh họa sau đây). Các cài đặt này có thể được kiểm soát ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức.

Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về chia sẻ với khách truy cập. Khách truy cập có thể sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách xóa phiên khách truy cập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) ngày 12/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng của G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic, Cloud Identity hoặc người dùng có tài khoản cá nhân.

Nguồn: LVtech