Những thay đổi sắp tới đối với các ứng dụng đồng bộ hóa trên Google Drive

Tháng 10 27, 2021


Giờ đây, người dùng có thể tải ứng dụng Drive cho máy tính. Để tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi sang ứng dụng Drive cho máy tính, hãy chuyển đến phần Chuyển từ ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa sang ứng dụng Google Drive cho máy tính.

Ảnh hưởng của sự thay đổi này đối với dữ liệu và các tính năng

Giống như ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, ứng dụng Drive cho máy tính giúp người dùng dễ dàng đồng bộ hóa nội dung trên tất cả các thiết bị và trên Cloud. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt về tính năng giữa 2 sản phẩm. Hãy xem thêm bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về sự khác biệt giữa ứng dụng Drive cho máy tính và ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa:

Tìm hiểu về toàn bộ danh sách các tính năng

 

 

Sao lưu và đồng bộ hóa 

Drive for desktop

Sử dụng tệp trong My Drive

Sử dụng tệp trong bộ nhớ dùng chung

Không

Có, nếu gói đi kèm bộ nhớ dùng chung hoặc người dùng nhận được lời mời tham gia bộ nhớ dùng chung

Đồng bộ hóa những thư mục đã chọn trong My Drive với máy tính

Không, để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa cứng, bạn có thể truy cập trực tuyến tệp và chọn thư mục để sử dụng khi không có mạng. Để biết thông tin chi tiết, hãy chuyển đến phần Câu hỏi thường gặp ở bên dưới.

Đặt các tệp đã chọn trong Drive ở chế độ có thể sử dụng khi không có mạng

Không

Mở và lưu trữ các tệp không phải của Google, chẳng hạn như tệp Microsoft Office và Photoshop

Hiện người đang chỉnh sửa tài liệu trong Microsoft Office

Không

Đồng bộ hóa các thư mục trên máy, như Documents hoặc Desktop, với Google Drive

Sao lưu ảnh và video vào Google Photos

Chỉ sao lưu ảnh và video vào Google Drive

Không, bạn có thể sao lưu trực tiếp thư mục vào Google Photos

Sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc

Tải thư viện Apple Photos lên

Tải lên từ USB

Chế độ tối

Không

Loại trừ việc tải một số phần mở rộng về tệp lên Drive hoặc Photos

Không

Ngăn quá trình đồng bộ hóa các mục bị xóa giữa các thư mục trên máy tính và My Drive

Không 

Hướng dẫn sử dụng Google Drive for Desktop cho người dùng ứng dụng Sao lưu và Đồng bộ hóa

Giờ đây, người dùng có thể tải ứng dụng Google Drive for desktop

Người dùng có thể di chuyển các tài khoản và chế độ cài đặt của mình từ ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa sang Google Drive for desktop. Trong quá trình này, người dùng sẽ xem xét và xác nhận chế độ cài đặt cho các thư mục trên máy tính đang sao lưu và đồng bộ hóa thông qua ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa. Ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa sẽ tự động được gỡ cài đặt sau khi người dùng chuyển các tài khoản sang ứng dụng Google Drive for desktop

Tìm hiểu thêm về cách dùng Google Drive for desktop.

Câu hỏi thường gặp

Mục đích của sự thay đổi này là gì?

Google Drive for desktop sẽ kết hợp các tính năng ưu việt, thông dụng nhất của Drive File Stream và ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa. Sự kết hợp này mang đến một ứng dụng đồng bộ hóa mạnh mẽ và thống nhất cho mọi người dùng Drive, dù phục vụ mục đích kinh doanh hay cá nhân.

 

Các tệp của tôi có bị ảnh hưởng sau khi ứng dụng Google Drive for desktop được phát hành không?

Không, các tệp sẽ không bị ảnh hưởng. Đây chỉ là bản cập nhật cho ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, chứ không phải cho các tệp đã lưu trữ.

 

Tôi sử dụng Drive File Stream. Sự thay đổi này có ảnh hưởng gì đối với tôi?

Thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến người dùng Drive File Stream. Trong bản phát hành mới nhất, người dùng sẽ chỉ thấy công cụ này được đổi tên thành “Google Drive for desktop”. Người dùng sẽ nhận được các tính năng mới của ứng dụng Sao lưu và Đồng bộ hóa trong bản phát hành vào cuối năm nay.

 

Tôi là Quản trị viên Workspace và tổ chức của tôi sử dụng Drive File Stream. Tôi lo ngại về các tính năng mới này. Tôi có thể làm gì?

Google sẽ cho phép quản trị viên kiểm soát những tính năng mới này qua khóa đăng ký. Người dùng có thể xem thời điểm cung cấp các tính năng mới thông qua ghi chú phát hành. Để biết thêm thông tin về cách kiểm soát các tính năng này, hãy tìm hiểu cách định cấu hình Drive File Stream.

 

Trong ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, người dùng có thể chọn các thư mục cụ thể trong Drive để đồng bộ hóa với máy tính. Làm cách nào để thực hiện việc này trong Google Drive for desktop? 

Trong ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, người dùng đã đồng bộ hóa các thư mục cụ thể từ My Drive sang máy tính để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa cứng. Thông qua ứng dụng Google Drive for desktop, người dùng có thể truy cập trực tuyến các tệp trên thẻ My Drive, đồng thời chỉ dùng dung lượng ổ đĩa cứng cho một số tệp.

Cách đặt các tệp và thư mục cụ thể ở chế độ có thể sử dụng khi không có mạng:

  1. Nhấp chuột phải vào một tệp hoặc thư mục.

  2. Nhấp vào Truy cập khi không có mạng sau đó Dùng được khi không có mạng.

Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa việc truy cập trực tuyến và phản chiếu, hãy chuyển đến phần Chuyển từ ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa sang ứng dụng Google Drive for desktop.

Quản trị viên Workspace và tổ chức dùng ứng dụng Google Drive for Desktop, làm cách nào để kiểm soát quyền truy cập của nhóm vào các tính năng mới trong ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa?

Quản trị viên có thể hủy kích hoạt các tính năng mới của Google Drive for Desktop trước đây dành riêng cho ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa. Các tính năng này bao gồm khả năng:

  • Phản chiếu các thư mục trên máy sang Drive và Photos

  • Sao lưu tệp từ ổ đĩa ngoài và thiết bị

Người dùng sẽ có thể sử dụng tính năng quản lý những tính năng này ngay trong mục Drive cho máy tính trong bản phát hành sắp tới. Cho đến lúc đó, việc tắt ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sẽ có tác dụng tương tự.

Nguồn: LVtech