Các thiết bị Google Meet Series One Desk 27 và Acer Chromebase for Meets sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng

Tháng 10 31, 2023


Tính năng mới:

Hiện tại, Google Meet tự động điều chỉnh ánh sáng cho cuộc họp trên web, giúp cải thiện chất lượng video trong môi trường thiếu sáng. Google hiện đang mở rộng chức năng này cho các cuộc họp được tổ chức trên các thiết bị Google Meet Series One Desk 27 và Acer Chromebase for Meets. Nếu phát hiện thấy video có vẻ thiếu sáng, các thiết bị này sẽ điều chỉnh độ sáng để cải thiện diện mạo của người dùng trong cuộc họp. Google dự định mở rộng chức năng này sang các thiết bị phòng họp lớn hơn trong tương lai.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ tự động kích hoạt khi Meet phát hiện video của người dùng bị thiếu sáng. Người dùng có thể tắt tính năng này trong trình đơn cài đặt cho cuộc họp đang diễn ra. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật điều chỉnh ánh sáng video tự động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), từ ngày 30/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace sử dụng thiết bị Series One Desk 27 và thiết bị Acer Chromebase cho hội họp.

Nguồn: LVtech