Các tính năng lên lịch cuộc hẹn mới của Google Calendar

Tháng 10 04, 2023


Tính năng mới:

Tính năng lên lịch cuộc hẹn cho phép quản lý tình trạng rảnh/bận và cho phép khách hàng cũng như đối tác đặt lịch trực tiếp trong Google Calendar  thông qua trang đặt lịch hẹn cá nhân. Để cải thiện trải nghiệm hiện tại, Google sẽ thêm:

 • Các khung giờ hẹn từ 5 đến 14 phút có thể tùy chỉnh. Trước đây, thời lượng tối thiểu là 15 phút.

Five to fourteen minute appointment slots that are customizable.

 • Tùy chọn ẩn hoặc hiển thị lịch hẹn trong chế độ xem trên web.

The option to hide or show Appointment schedules within the Calendar view on web.

 

Hy vọng những tính năng được yêu cầu cao này sẽ giúp người dùng đặt thời lượng cuộc họp phù hợp hơn và điều chỉnh chế độ xem cho phù hợp với sở thích.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để thiết lập lịch hẹn, hãy mở Calendar> ở trên cùng bên trái, nhấp vào Tạo > chọn lịch hẹn > Thiết lập lịch.

  • Để tùy chỉnh thời lượng của khung giờ hẹn, tạo hoặc chỉnh sửa lịch hẹn. Trong Thời lượng cuộc hẹn, chọn trình đơn thả xuống > nhấp vào Tùy chỉnh > Nhập thời lượng. Tham khảo tại hãy Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt thời lượng cuộc hẹn.

  • Lịch hẹn sẽ hiển thị theo mặc định. Để ẩn lịch hẹn, hãy đi tới chuyển đổi chế độ xem và bỏ chọn Hiển thị lịch hẹn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo lịch hẹn.

   • Lưu ý: nếu lịch hẹn bị ẩn và khi tạo lịch hoặc thêm thời gian vào lịch hiện có thì lịch hẹn sẽ xuất hiện lại trong chế độ xem.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/10/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/10/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits, Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech